Zoek op de site

Contact

Hof van Wenen 49
7007 JN Doetinchem

Telefoon(06) 487 915 02
E-mailinfo@hs-safety.nl
Internetwww.hs-safety.nl
IBAN-nr.NL58 RABO 0169 1968 87
BIC-nr.RABONL2U
KvK-nr.54194709
BTW-nr.10.52.84.609 B 01

Verantwoordelijkheid

De eigenaar van een gebouw is primair verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn gebouw. Deze verantwoordelijkheden is vastgelegd in de ‘zorgplicht’ in de woningwet. De verantwoordelijkheid van de overheid gaat in principe niet verder dan het opstellen van minimumeisen om de veiligheid objectief te kunnen meten. Het niet voldoen aan deze eisen wordt juridisch gezien als een economisch delict.

Eigen verantwoordelijkheid

Zoals gesteld heeft de overheid regels opgesteld waaraan een gebouw qua brandveiligheid minimaal moet voldoen; met name in het Bouwbesluit. Deze maatregelen zijn er op gericht:

  • het voorkomen van slachtoffers (gewonden en doden)
  • het voorkomen dat een brand zich uitbreidt naar een ander perceel

Het behouden van het bouwwerk en het voorkomen van schade aan het milieu (dit is overigens wel onderdeel van het besluit omgevingsrecht), monumenten of maatschappelijke voorzieningen of belangen zijn geen doelstellingen van dit besluit. Als ondernemer kunt u uiteraard wel zelf verantwoordelijkheid nemen voor het beperken van deze risico’s. Daarnaast geldt het Bouwbesluit als minimumeis, u kunt er voor kiezen extra inspanningen te verrichten de risico’s verder te beperken. HS-Safety kan deze of andere risico’s samen met u, in kaart brengen en gerichte maatregelen adviseren deze risico’s verder te beperken.