Zoek op de site

Contact

Hof van Wenen 49
7007 JN Doetinchem

Telefoon(06) 487 915 02
E-mailinfo@hs-safety.nl
Internetwww.hs-safety.nl
IBAN-nr.NL58 RABO 0169 1968 87
BIC-nr.RABONL2U
KvK-nr.54194709
BTW-nr.10.52.84.609 B 01

Toetsen brandveiligheid

De vraag of een gebouw brandveilig is, is niet eenvoudig te beantwoorden. De risico’s worden namelijk niet alleen bepaald door het gebouw zelf, maar ook het gebruik speelt een rol. Kort gezegd: de mate van (brand)veiligheid wordt bepaald door een complex evenwicht tussen bouwkundige, installatietechnische en orginasitorische maatregelen (BIO) die zijn  afgestemd op het gebruik van een gebouw.

De minimumeisen zijn vastgelegd in het Bouwbesluit, maar ook  in milieuwetgeving en arboregels worden eisen gesteld die betrekking hebben op brandveiligheid.

HS-Safety kan toetsen of uw gebouw voldoet aan de eisen die zijn gesteld door de overheid. Dit kan zijn in:

  • de planfase

voor het aanvragen van een bouwvergunning (omgevingsvergunning ‘bouwen’)of een milieuvergunning

  • de realisatiefase

toezicht op de uitvoering door aannemers of het toetsen van detail en uitvoeringstekeningen

  • de gebruiksfase

voor het aanvragen van een melding/ vergunning  ‘brandveilig gebruik’